Crowdsourcing алатка за мапирање на отпадот во Скопје

ПРЕЗЕМИ ШТО НУДИ? РЕАЛИЗИРАНО ОД ПОДДРЖАНО ОД

Апликацијата е достапна за Android. Дополнително ќе се развие и на останатите платформи.

Што е Канта.мк?

Канта.мк е мобилна апликација која ја користи толпата луѓе (crowdsourcing) за собирање на податоци за состојбата со отпадот во Скопје. Целта е поставување основа за мерење на состојбата во иднина, и понатаму за дефинирање акции и донесување информирани одлуки за справување со отпадот. Дополнително, за да се обезбеди можност Вие граѓаните да се вклучите во решавањето на овој општествен проблем за поубав и почист град.

Регистрирај се
Мапирај/Прегледај отпад
Сподели

Што нуди ?

Нуди можност Вие граѓаните директно да се вклучите во решавање на проблемот со отпадот преку користење на една или повеќе од следниве сервис:

Мапирај отпад

Мапирајте локација и тип на отпад кој се собира.

Предложи локација за отпад

Нова локација за поставување на контејнер и тип на отпад кој би се собирал.

Пријави дива депонија

Означете дива депонија/расфрлан отпад и типот на отпад.

Прегледај локации на контејнери

Прегледај ги мапираните локации.


Чекор 1: Преземање и регистрација

За да ја користите апликацијата потребно е истата да ја преземете од Play Store и да ја инсталирате на вашиот мобилниот уред. Засега апликацијата е достапна само за корисниците на Андроид систем. По инсталацијата потребно е да се најавите на апликацијата преку својот фејсбук профил или гмаил (gmail).

Чекор 2: Мапирање

Следен чекор е правење на фотографија од контејнер, потенцијална нова локација за контејнер, дива депонија или расфрлан отпад. По направената фотографија апликацијата автоматски на мапа ви ја покажува локацијата каде се наоѓате. Следен чекор е бирање на типот на отпад од понудените можности. На крај е поднесување на информациите.


Чекор 3: Поднесување

По достава на информацијата и нејзин преглед и контрола од страна на администраторите ќе добиете известување за одобрување или неодобрување на локацијата. Доколку е одобрено вашето барање за мапирање, локацијата ќе биде прикажана на мапа. Еднаш неделно мапите ќе бидат доставени до надлежните институции кои треба да преземат следни чекори.

ЧПП

  • Донесување на ефективни акции и информирани одлуки за справување со отпадот во градот во иднина од страна на одговорните институциите и организациите
  • Намален број на нелегални или диви депонии и расфрлан отпад во Скопје 
  • Зголемен степен на вклучување на граѓаните во решавање на проблемот со отпадот
  • По-координирани акции од страна на граѓанските организации чија цел е подобрување на животната средина

Граѓани, Град Скопје, Јавни и приватни претпријатија кои работат со отпад.

Ќе придонесете за поубав и почист град.

Контактирајте ги администраторите на апликацијата на [email protected]

Преземи ја

Апликацијата е достапна за Android.

Се работи на нејзино развивање за останатите платформи.