Skip links

Повик за учество во онлајн тестирање на веб-решенија за образование – Воспитувачи, Наставници и Родители

СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации во соработка со УНИЦЕФ, Министерството за труд и социјална политика, Министерство за образование и наука и Бирото за развој на образованието ги покануваат оддeленските наставници, воспитувачи и родители да дадат повратен одговор и мислење на неколку развиени прототип веб-решенија (веб сајтови), со цел тестирање на квалитетот, содржината и корисничкото искуство коишто ги обезбедуваат.

Преку учеството во тестирањето на веб-решенијата (веб сајтовите) корисниците ќе придонесат со информации кои ќе се искористат при креирањето на една севкупна национална веб платформа за образование. Идната национална веб-платформа ќе нуди материјали за воспитувачи, родители и наставници кои ќе се дизајнирани да се искористат во склоп на учењето, вежбите и предавањето.

Целта на овој процес на тестирање е самите крајни корисници – вие, воспитувачите, наставниците и родителите, да го дадете вашето мислење уште на самиот почеток од дизајнерскиот процес и со тоа да придонесете во креирање на алатка која ќе одговара на вашите желби и потреби.

Со ова на ум, ги повикуваме сите оние општествено одговорни одделенски наставници, воспитувачи и родители коишто се заинтересирани да влијаат на крајното решение и да помогнат во дизајнирање на применлива и корисна национална платформа, да одвојат дел од своето слободно време (поединечно тестирање на една од платформите не е предвидено да одзема повеќе од 15 минути), и дома или пак на работното место и тестираат веб сајтовите.

Тестирањето ќе биде отворено до 12.04.2019, петок.

ШарБар

Наменет за воспитувачи и/или родители

Играме Заедно

Наменет за воспитувачи и/или родители

Карактерко

Наменет за одделенски наставници и/или родители

Мој Карактер

Наменет за одделенски наставници и/или родители

За сите потребни детали за како да пристапите до веб-страниците ве молам послужете се со следното упатство (PDF документ).

Како тестатори/корисници ќе имате можност да се запознаете со содржините на секоја од веб страниците и водени од алатката Loop го дадете вашето мислење за изгледот, поединечните опции кои ги нуди страната, прикачените материјали и нивниот квалитет, како и сеопфатното корисничко искуство.

Тестирањето претставува една од фазите на развој на националната веб платформа и е неопходен чекор кон креирање на квалитетна и применлива алатка. Ваквото прибирање на информации од крајните корисници е практика при креирање на веб решенија и платформи којашто досега низ светот покажува огромна успешност.

Како организација се залагаме за остварување на инклузивно општество, затоа овој повик е отворен за сите кои се наоѓаат во еден од бараните профили на кандидати, отфрлувајќи ги сите општествени разлики како пол, националност, етничко потекло, хендикеп и останато.

Напомена: Веб-решенијата кои моментално се тестираат се изработени на македонски јазик, но финалната веб-страница, односно националната платформа за образование, ќе биде достапна како на македонски, така и на албански јазик. Веб-решенијата не се финални и препорачуваме прикачените материјали да се користат само како основен пример за финалниот квалитет на развиените материјали.

Тестирањето се реализира во рамките на проектот „Поставување на поволно опкружување за подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку ко-креирање и иновации“. Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје,  Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ , а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.