Skip links

Консултант за развој на ресурс за едукатори

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи на креирање поубав, поинаков и подобар свет. Составен од млади, амбициозни и мотивирани соработници, тимот секогаш е отворен за нови сонувачи и професионалци кои сакаат да работат во пријатна и предизвикувачка работна средина и кои целат преку своето работење да креираат вредност и позитивна промена за својата околина и општество.

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации во партнерство со Коалиција на младински организации СЕГА, Македонскиот Центар за Граѓанско Образование и Прва Детска Амбасада во Светот МЕЃАШИ со поддршка од Детската Фондација Песталоци, го спроведува проектот „Промоција на безбедна училишна средина“, во периодот септември 2023 – август 2026 година.

Целта на проектот е да придонесе кон остварување на правото на децата за квалитетно образование во безбедна и партиципативна училишна средина. Оваа цел ќе се постигне преку (1) подобрена имплементација на законските одредби за ученичко учество во процесите на донесување одлуки и заштита на децата, (2) зајакнати капацитети на основните и средните училишта за превенција и справување со насилство и (3) примена на наставни методи и техники кои поддржуваат и промовираат заштита, учество и еднакви можности за сите ученици и ученички.

Согласно потребите на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“, СмартАП објавува оглас за проширување на својот тим односно за ангажирање на 1 (еден) соработник

Консултант за развој на ресурс за едукатори

Консултантот ќе работи на развој на ресурс за наставници на темите „Превенција на насилство“, „Еднакви можности за сите ученици и ученички“ и „Правата на децата“. Ресурсот ќе треба да се изработи врз основа на наодите од претходно спроведено истражување. 

Кои ќе бидат задачите и одговорностите ?
 • Изготвување на план за работа кој треба да биде одобрен од проектниот координатор и координаторот за активности 
 • Преглед и анализа на извештаи од претходно спроведеното истражување
 • Изготвување на нацрт ресурс за наставници соодветно на наодите од истражувањето
 • Изработка на финален ресурс, соодветно наодите од истражувањето и насоките добиени од проектниот тим
 • Подготовка на месечни извештаи за завршената работа, вклучувајќи и завршен извештај од активноста
 • Активно координирање и комуникација со проектниот координатор и координаторот за активности 
 • Водење на дневен/месечен извештај за сработена работа
 • Овој консултант својот извештај го доставува до проектниот координатор
Кои се потребните вештини и квалификации? 
 • Минимум 7 години работно искуство како наставник или стручен соработник во основно или средно образование
 • Користат современи пристапи во реализацијата на наставните активности
 • Докажана способност да креира и развива креативни наставни образовните материјали
 • Способност за усогласување на развиените материјали со реалните потреби во училницата и наставните програми
 • Познавање на образовните регулативи во државата поврзани со превенција на насилство, промоција на еднакви можности за сите ученици и ученички и правата на децата
 • Силни аналитички и комуникациски вештини
 • Објавени трудови/наставни ресурси ќе се сметаат за предност
Логистички информации поврзани со работниот ангажман:
 • За позицијата Консултант за развој на ресурс за едукатори  се склучува преку Договор за ангажман со СмартАп на определено време односно ќе треба да ги спроведе работните задачи во периодот од 5 Февруари  до 15 Април 2024 година
 • Работното време се организира според доставениот план за работа и согласност од проектниот менаџер
 • Ангажманот предвидува вкупен надоместок од 80.000,00 МКД во бруто износ кој ќе биде исплатен по комплетирање на задачите (по комплетиран и одобрен продукт, и доставен консултантски извештај за извршена работа) 
 • Физичкото присуство не е задолжително поради природата на позицијата
Процес на аплицирање

Овој повик е јавен. Секој што ги исполнува потребните квалификации може да се пријави на овој повик со поднесување на следните документи:

 1. Професионална биографија (CV) 
 2. Професионално портфолио што демонстрира:
 • користење на современи пристапи во реализацијата на наставните активности
 • креирани и развиени креативни наставни образовни материјали
 • уредување и стручна поддршка при креирање на наставни ресурси
 • објавени трудови/наставни ресурси

За да аплицирате на понудената позиција испратете ја потребната документација на [email protected] со наслов Апликација за Консултант за развој на ресурс за едукатори.

Краен рок за доставување на апликациите е  29.01.2024 година.

Апликациите кои ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

Апликантите ќе бидат информирани за исходот од постапката на пријавување на кандидатите. 

Leave a comment