Skip links

Оглас за ангажирање на Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи на креирање поубав, поинаков и подобар свет, Составен од млади, амбициозни и мотивирани соработници, тимот секогаш е отворен за нови сонувачи и професионалци кои сакаат да работат во пријатна и предизвикувачка работна средина и кои целат преку своето работење да креираат вредност и позитивна промена за својата околина и општество.

ЕДУИНО вебинари се интерактивни семи-формални едночасовни настани кои се посветени на теми кои ќе придонесат кон полесно и подобро спроведување на наставата. Учесниците на овие настани имаат можност да следат предавања од реномирани експерти, но и да слушнат за добри практики и совети од истакнати практичари.

Преку следната плејлистата со ЕДУИНО Вебинари може да дознаете повеќе за нивниот формат: https://youtu.be/5BqlXUwZS0s

Во продолжението од новата серија на ЕДУИНО Вебинари, предвидени се 9 вебинари, организирани во различни тематски области. Периодот на одржување на вебинарите е од крајот на Септември до почетокот на Декември. Работен јазик на ЕДУИНО вебинарите е македонски јазик и за сите вебинари е обезбеден симултан толкувач на албански јазик. За потребите на оваа серија на вебинари СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации објавува оглас за:

 • Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани
  (се бараат 3 предавачи)

Секој предавач може да се пријави за една или повеќе теми преку избирање на теми за кои е заинтересиран во прашалникот што може да го најдете со клик на овој линк . Доколку сакате да се пријавите за повеќе од една тема потребно е да го пополните прашалникот за секоја тема одделно. За подетално да ги разгледате темите од вебинарите, кликнете на следниот линк.

Кои ќе бидат одговорностите на предавачите?

 • Да проследи самостојна еднодневна обука за презентациски вештини и техничка обука (на маил ќе бидат доставени материјали и снимени туторијали од тимот на ЕДУИНО)
 • Подготовка на концепт и очекувани резултати за предавањето; како и целосно подготвување за предавањето согласно знаењето и вештините на говорникот и актуелните трендови
 • Подготовка на презентација за предавање согласно предвидената тема (однапред утврдена со ЕДУИНО тимот)
 • Подготовка на прашања и техничка подготовка на Google Forms квиз (со детерминирани бодови и прашања) со цел проверка на стекнати знаења на учесниците
 • Одговарање на прашања од страна на учесниците на вебинарот/настанот како и подготвеност за дискусија на темата
 • Подготовка на активности за слушателите придружени со рубрика за евалуација
 • Прегледување и евалуирање на пристигнатите активности од страна на слушателите
 • Подготовка на извештаи од извршената анализа на квизот и пристигнатите активности
 • Подготовка на краток извештај за завршената работа како предавач/говорник
 • Активна комуникација и соработка со СмартАп/ЕДУИНО тимот

Кои се потребните вештини и квалификации?

 • Минимум 2 годишно искуство во јавни настапи/обраќања на теми поврзани со дигиталните технологии, образованието или теми кои се од големо значење за сите учесници во образовниот систем
 • Или минимум 5 годишно работно искуство во областа на образованието
 • Докажани резултати во креирање и спроведување на образовните материјали и предавања
 • Способност своето знаење да го пренесе како писмено, така и презентациски и практично
 • Активно познавање (пишан и говорен) на македонскиот јазик
 • Одлично познавање и активно користење на Microsoft PowerPoint или други слични апликации за презентација (MentiMeter на пр.)
 • Познавања на апликацијата ZOOM
  Одлични комуникациски вештини
 • Способност за дебатирање како и соодветни познавања на теми поврзани со образованието
 • Активно користење на камера и микрофон, зборување пред широк аудиториум и добри презентациски вештини
 • Иако за истите ќе има и дополнителна напредна обука со цел говорниците да се подготвени за имплементација на високо квалитетен вебинар

Логистички информации поврзани со работниот ангажман:

 • Ангажманот се склучува преку Авторски договор со СмартАп за сработена работа
 • Предвиден е еднократен паричен надоместок за секој од вебинарите, по достава на потпишан извештај за сработената работа
 • Вкупниот надоместок за имплементација на еден вебинар е 6600 MKD (бруто)
 • Техничка поддршка за време на настанот и при подготовка на презентацијата
 • Задолжително проследување на самостојна еднодневна обука за презентациски вештини и техничка обука
 • Со цел да се добие појасна слика за работната задача, можете нашите настани да ги погледнете на Вебинари – ЕДУИНО | EDUINO
 • Предавачот треба да си обезбеди лаптоп, камера и микрофон за своето предавање
 • Предавањата да бидат јасни, прецизни и конкретни

За апликација испратете го Вашето CV на [email protected] со наслов Апликација за Предавач на ЕДУИНО вебинари и пополнете го прашалникот за теми. Доколку сакате да се пријавите за повеќе од една тема потребно е да го пополните прашалникот за секоја тема одделно.

Краен рок за аплицирање е 04.09.2022 година.

Leave a comment