Skip links

Повик за креатори, дизајнери и технички лица за изработка на образовни материјали и едукативни игри за деца од 3 до 10 години

Во склоп на проектот „Создавање средина што овозможува подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку ко-креирање и иновации“ (#Inno4Edu), финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, објавуваме отворен повик за 8 креатори на образовни материјали и едукативни игри за деца од 3 до 10 години наменети за прикачување на првата национална веб-платформа за образование.

За развој на првата база на едукативна содржина, СмартАп распишува оглас со цел да ангажира 3 содржински креатори и 5 технички лица на авторски договор во насока на развивање на образовни материјали и содржини за едукативни игри и активности за деца од 3 до 10 години.

Какви материјали и игри ќе се развиваат?

 •  мали дигитални веб видео игри (HTML5, Javascript);
 • шаблони (во формат спремен за печатење) за спроведување на активност на час;
 • образовен материјал за спроведување на игровна активност на час;
 • музички (аудио) дигитални игри;
 • игровни активности придружени со насоки за спроведување на учење базирано на игра или за поттикнување на социо-емоционалниот развој кај децата (со придружни графички и илустративни елементи).

Каде ќе бидат поставени развиените игри и материјали? 

Развиените материјали и игри ќе бидат поставени и достапни на идната национална веб-платформа за образование која е во процес на изработка. 

Целта на платформата е да им обезбеди на воспитувачите и одделенските наставници како и на родителите и сите кои работат со деца од 3 до 10 години, материјали, игри и игровни активности во готов формат, спремни за користење, преземање или играње директно на платформата. 

Намената на овие игри и материјали е да помогнат да се поттикне  учење преку игра и развој на социо-емоционални вештини кај учениците во и надвор од формалното образование.

Каква може да биде мојата улога?

Доколку се пронаоѓате во оваа наша голема визија за правилен раст и развој на децата и би сакале да бидете дел од креирањето на содржината за првата национална веб-платформа за образование за да се придонесе кон подобрување на образованието, тогаш чест ни е да Ве поканиме да ни се придружите и да биде дел од тимот кој носи промени!

Двајца (2) Креатори на воспитно-образовни игровни материјали – писатели на содржина за игровни активности, шаблони, задачи и прирачници за деца од 3 до 10 години, кои:

 • имаат желба за креирање на едукативни и забавни игри за деца;
 • сакаат предизвици и решавање проблеми;
 • позитивни се и со желба за работа во тим;
 • креативни се и имаат аналитички, организациски и комуникациски способности и докажани вештини во креативно пишување;
 • имаат минимум три години работно искуство во развивање на образовни материјали, текстови и/или содржини за деца;
 • имаат одлично познавање на литературен пишан македонски јазик;
 • искуство и работење во мултидисциплинарен тим (минато искуство и соработување со графички дизајнери, илустратори, програмери и гејм девелопери) ќе се смета за плус;
 • предност ќе имаат кандидатите кои добро го владеат и албанскиот јазик, како и кандидатите со портфолио на веќе објавени книги, материјали и/или прирачници.

Еден (1) Писател на содржини за игри и едукативни материјали на тема Социо-емоционален развој со: 

 • познавање од темата на социо-емоционален развој, социо-емоционални вештини и карактерни вредности
 • минимум две години работно искуство во пишување на натписи, книги, илустративни дијалози, дијалози и/или концепти и приказни за деца од областа на социоемоционални вештини
 • претходно докажано работно искусто на програми и/или иницијативи за едуцирање на деца и ученици за темата наведена погоре
 • желба за креирање едукативни и забавни игри за деца;
 • сакаат предизвици и решавање на проблеми;
 • позитивни и со желба за работа во тим;
 • аналитички, организациски и комуникациски способности, креативни со докажани вештини за создавање едукативни материјали;
 • предност имаат кандидатите со завршено високо образование во психологија и/или педагогија

Два (2) Програмери (Game programmer/developer) со:

 • најмалку четири години искуство во програмирање;
 • искуство и работење во програми како Unity, Unreal Engine и/или искуство во изработка на веб игри;
 • познавање на програмските јазици C#, C & C++, .javascript и познавање на php/laravel;
 • искуство во имплементирање на концепти на игри со различни алатки и технологии, со акцент на искуство во имплементирање на игри на веб-платформи и веб прелистувачи;
 • изработка на прототип на идеи и карактеристики на игри;
 •  познавање на делот на  интегрирање на звуци, светло и останати елементи;
 • желба за креирање на едукативни и забавни игри за деца;
 • позитивни и со желба за работа во тим;
 • предност имаат кандидатите со минато искуство во креирање на игри за деца од 3-10 години.

Еден (1) Аудио програмер – музички продуцент за мали музички/аудио игри за деца со:

 • минимум две години работно искуство во дизајнирање на музички игри за деца и работа во околини за развивање на мали игри (Unity, Unreal Engine и сл.);
 • искуство во компонирање мелодии и композиции за деца на возраст од 3 до 10 години (пр. претходно искуство во работење на детски емисии, правење на мобилни игри со интегриран звук и сл.);
 • искуство во пренесување и интегрирање на звуци во различни програмски јазици;
 • специфично интегрирање на звуци во мали дигитални игри ќе се смета за плус;
 • познавање на програми за продукција и обработка на звук и музика;
 • желба за креирање на едукативни и забавни игри за деца;
 • сакаат предизвици и решавање проблеми;
 • позитивни и со желба за работа во тим;
 • аналитички, организациски и комуникациски способности и креативни со докажани вештини за аудио игри; 
 • предност имаат кандидатите со завршено високо музичко образование, како и искуство во изработка на аудио детски игри и/или публикувани/наградени композиции.

Еден (1) Илустратор задолжен за дизајнирање на мапи, сценарија, кориснички интерфејс, карактери и графички елементи за мали дигитални игри и игровни активности за деца од 3 до 10 години, кој:

 • има најмалку три години професионално искуство во графички дизајн;
 • има работено на визуелно претставување приказни и концепти за деца, развивање на карактери, и/или развивање на мапи и сценарија;
 • има искуство во развивање на кориснички интерфејс (инструкции, мени, контроли и сл.);
 • има искуство во развивање на специфични елементи и позадини за видео игри; 
 • има желба за креирање на едукативни и забавни игри за деца;
 • позитивни со желба за работа во тим и активно вклучување во процесот на создавање на игри преку интеракција со дизајнерскиот тим;
 • познавање на софтвер за графички дизајн, како Adobe Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, Adobe InDesign и сл.;
 • предност имаат кандидатите со завршено високо образование за графички дизајн, како и искуство во дизајнирање на игри за деца.

Еден (1) 2D артист задолжен за креирање на илустрации, 2Д елементи и дизајни за мали дигитални игри и игровни активности, со:

 • минимум три години искуство во дигиталната илустрација, креирање на 2D арт игри и концепти, мали java-script игри, HTML5 мали игри;
 • добро познавање на 2D алатки за дизајнирање, како Adobe Flash или Illustrator, за испорака на 2D продукти;
 • искуство во развивање на визуелни ефекти во игри (анимација, моделирање, текстура, осветлување и сл.);
 • креативност и способност за прилагодување на графичките стилови за потребите на различни игри;
 • желба за креирање на едукативни и забавни игри за деца;
 • позитивни со желба за работа во тим и активно вклучување во процесот на создавање на игри преку интеракција со дизајнерскиот тим;
 • предност имаат кандидатите со завршено високо образование за ликовна уметност или дизајн, како и искуство во дизајнирање на игри за деца.

Доколку сте иновативни, креативни и мотивирани со желба да придонесете кон подобрување на образованието за идните генерации, не двоумете се, аплицирајте!

Испратете го Вашето CV и мотивациско писмо (до 500 зборови) на [email protected] со наслов #Inno4Edu – Апликација за отворен повик и позицијата за која аплицирате.

Краен рок за аплицирање: 12.08.2019, до 17:00 часот.