Skip links

Blog and Social

See what’s happening around SmartUp

Tags
Повик за компании за техничка изработка на професионален курс за наставници

Повик за компании за техничка изработка на професионален курс за наставници

Рок за доставување на понуда: 28 декември 2021, 16 часот Договорна организација: СмартАп Лабораторија за социјални иновации