Skip links

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновниливи извори на енергија  Информации за повикот:  Повикот се однесува на набавка, поставување и инсталирање на комбиниран фотоволтаичен и термален панел на кров на објект кој е од јавен интерес.  Оваа набавка не е делива.  Детална