Skip links

Category: Opportunities / Calls

Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно

Оглас за вработување: Менаџер за развој (област – образование)

Оглас за вработување: Менаџер за развој (област – образование)

in Tags
СмартАП - Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на консултант за развој на програма – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за развој на програма – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на консултант за проценка на потреби – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за проценка на потреби – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на координатор на модули за учење и менторска поддршка – ЕДУИНО

Оглас за ангажирање на координатор на модули за учење и менторска поддршка – ЕДУИНО

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Отворен повик: Симултан толкувач од македонски на албански јазик

Отворен повик: Симултан толкувач од македонски на албански јазик

in Tags
Кои ќе бидат одговорностите на симултаниот толкувач на вебинари? Онлајн симултано толкување од македонски на албански јазик и обратно, на вебинари во полето на образование и педагогија Достапност, со оглед дека настаните се организираат во краток рок од неколку дена Учество во генерална проба (30
Отворен повик: Модератори на вебинари (онлајн настани)

Отворен повик: Модератори на вебинари (онлајн настани)

in Tags
Модератори на вебинари (онлајн настани) И тоа на македонски јазик и на албански јазик кои ќе бидат координирани според распоредот на вебинарите и нивната достапност Кои ќе бидат одговорностите на модераторот? Учество во генерална проба (30 мин) со говорниците која вклучува кратки насоки за текот
Отворен повик: Copywriter за ЕДУИНО – вебинари

Отворен повик: Copywriter за ЕДУИНО – вебинари

in Tags
Кои ќе бидат одговорностите на Copywriter за ЕДУИНО - Вебинари? Воведување во проектната активност на вебинарите за која треба да се подготват содржини, преку комуникација и соработка со координаторот Учество со совети и насоки во планирање и креирање на комуникациска стратегија (најдобри практики за copywriting)
Оглас за ангажирање на Проектен асистент

Оглас за ангажирање на Проектен асистент

in Tags
СмартАП - Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно