Skip links

Category: Opportunities / Calls

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновниливи извори на енергија  Информации за повикот:  Повикот се однесува на набавка, поставување и инсталирање на комбиниран фотоволтаичен и термален панел на кров на објект кој е од јавен интерес.  Оваа набавка не е делива.  Детална

Оглас за ангажирање на Економски експерт

Оглас за ангажирање на Економски експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме

Оглас за ангажирање на Правен експерт

Оглас за ангажирање на Правен експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за поддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме

Оглас за ангажирање на Консултант за ко-фасилитација и Консултант за партнерства

Оглас за ангажирање на Консултант за ко-фасилитација и Консултант за партнерства

in Tags

Во рамките на проектот „Иновативен финансиски модел за поддршка при транзицијата кон обновливи извори на енeргија“, СмартАП има потреба за ангажирање на консулнтанти за следните позиции: СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во

Консултант за Организациски развој, одржливост и стратешки развој – Мрежа за Учење Науки (МУН)

Консултант за Организациски развој, одржливост и стратешки развој – Мрежа за Учење Науки (МУН)

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани

Оглас за ангажирање на Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани

in Tags
СмартАП - Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи
Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно

Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на консултант за развој на програма – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за развој на програма – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на консултант за проценка на потреби – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за проценка на потреби – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно