Skip links

Category: Opportunities / Calls

Оглас за консултант за развој на курс за едукатори на тема „Превенција и заштита од насилство“

Оглас за консултант за развој на курс за едукатори на тема „Превенција и заштита од насилство“

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

Консултант за развој на професионален курс за ИКТ вештини

Консултант за развој на професионален курс за ИКТ вештини

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

Оглас за ментори за развој на активности

Оглас за ментори за развој на активности

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

Консултант за развој на ресурс за едукатори

Консултант за развој на ресурс за едукатори

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

Оглас за проектен асистент

Оглас за проектен асистент

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на образование, иновации во јавен сектор и климатски промени. Преку својот иновативен пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно

Оглас за ангажирање на Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците

Оглас за ангажирање на Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците

in Tags

„Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците за препознавање, спречување и справување со насилството врз децата, вклучувајќи ја родовата еднаквост и детските права во образовниот процес“. СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на

Оглас за ангажирање на Консултант за проценка на потреби и Консултант за валидација

Оглас за ангажирање на Консултант за проценка на потреби и Консултант за валидација

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновниливи извори на енергија  Информации за повикот:  Повикот се однесува на набавка, поставување и инсталирање на комбиниран фотоволтаичен и термален панел на кров на објект кој е од јавен интерес.  Оваа набавка не е делива.  Детална

Оглас за ангажирање на Економски експерт

Оглас за ангажирање на Економски експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме

Оглас за ангажирање на Правен експерт

Оглас за ангажирање на Правен експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за поддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме