Skip links

Category: Opportunities / Calls

Оглас за ангажирање на Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците

Оглас за ангажирање на Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците

in Tags

„Kонсултант за истражување и идентификација на специфичните потреби на наставниците за препознавање, спречување и справување со насилството врз децата, вклучувајќи ја родовата еднаквост и детските права во образовниот процес“. СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на

Оглас за ангажирање на Консултант за проценка на потреби и Консултант за валидација

Оглас за ангажирање на Консултант за проценка на потреби и Консултант за валидација

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

ОТВОРЕН ПОВИК: Набавка и монтажа на систем од фотоволтаични и термални панели

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновниливи извори на енергија  Информации за повикот:  Повикот се однесува на набавка, поставување и инсталирање на комбиниран фотоволтаичен и термален панел на кров на објект кој е од јавен интерес.  Оваа набавка не е делива.  Детална

Оглас за ангажирање на Економски експерт

Оглас за ангажирање на Економски експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за проддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме

Оглас за ангажирање на Правен експерт

Оглас за ангажирање на Правен експерт

in Tags

Проект: Иновативен финансиски модел за поддршка при транзицијата кон обновливи извори на енергија  СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во јавниот сектор. Нашата работа се одликува со интердисциплинарен пристап, со цел да создадеме

Оглас за ангажирање на Консултант за ко-фасилитација и Консултант за партнерства

Оглас за ангажирање на Консултант за ко-фасилитација и Консултант за партнерства

in Tags

Во рамките на проектот „Иновативен финансиски модел за поддршка при транзицијата кон обновливи извори на енeргија“, СмартАП има потреба за ангажирање на консулнтанти за следните позиции: СмартАп Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи во областите на образование, климатски промени и иновации во

Консултант за Организациски развој, одржливост и стратешки развој – Мрежа за Учење Науки (МУН)

Консултант за Организациски развој, одржливост и стратешки развој – Мрежа за Учење Науки (МУН)

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно
Оглас за ангажирање на Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани

Оглас за ангажирање на Предавачи на ЕДУИНО вебинари – онлајн настани

in Tags
СмартАП - Лабораторија за социјални иновации е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно работи
Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на UX/UI дизајнер – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags

СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно

Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

Оглас за ангажирање на консултант за развој на научна активност – ЕДУИНО Лабораторија

in Tags
СмартАП – Лабораторија за социјални иновации Скопје е невладина организација која работи на адресирање и решавање на општествени предизвици во областите на јавни услуги, климатски промени и образование. Преку својот иновативен и поинаков пристап но и преку својата пасија и посветеност, тимот на СмартАп секојдневно